Zoeken
Plan een interventie Registreer je product
Vind je installateur

Premies & subsidies

Denk je recht te hebben op deze interessante voordelen? Raadpleeg hieronder snel de voorwaarden.

Maak een keuze om de specifieke voorwaarden per gewest te bekijken

Vlaanderen - Mijn VerbouwPremie

Een aanvraag tot premie moet uiterlijk 2 jaar na de datum van de eindfactuur worden ingediend.

De Mijn VerbouwPremie voor investeringen in energie-efficiëntie en woningkwaliteit kan je aanvragen via het online loket.

Er bestaan 3 inkomenscategorieën (laag (of verhuurder aan sociaal verhuurkantoor), middel (of andere investeerder) en hoog (of andere investeerder)). De exacte premie is per categorie nog eens afhankelijk van de gezinssituatie:

 • alleenstaand
 • alleenstaand met persoon ten laste
 • koppel (al dan niet met persoon ten laste)

Daarnaast speelt ook de aard van het gebouw een belangrijke rol bij het bepalen van de correcte premie. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

 • woningen en individuele appartementen
 • gemeenschappelijke installatie in appartementsgebouw
 • niet-woongebouw

Afhankelijk van de situatie kan de premie maximaal 40 of 50% van het factuurbedrag bedragen, telkens exclusief btw.

Wil je alvast een idee krijgen op welk bedrag je recht hebt, klik dan hieronder op de link:

Simulatie berekenen

Voor zonneboilers, warmtepompen en warmtepompboilers gelden de premies enkel voor gebouwen die voor 2014 zijn aangesloten op het elektriciteitsnet of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend.

Bij warmtepompen en zonneboilers dient de installatie of de validatie van de installatie te gebeuren door een Rescert-installateur

Lijst van installateurs van zonneboilers met een certificaat van bekwaamheid: RESCert

Lijst van installateurs van warmtepompen met een certificaat van bekwaamheid: RESCert

Bij condensatieketels worden de premies afgeschaft vanaf 1 november 2023. De eindfactuur moet dateren van vóór 1 november 2023, maar de aanvraag zelf kan wel nog ingediend worden tot 31 oktober 2024.

Brussel – RENOLUTION Premies

Sinds 1 januari 2022 kregen de ‘Energiepremies’ en ‘Premie voor renovatie van het woonmilieu en verfraaiing van gevels’ in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een nieuwe overkoepelende naam, de RENOLUTION Premies.

In het Brussels gewest is het bedrag van de premie afhankelijk van 3 categorieën. De criteria per categorie is niet alleen gebaseerd op het jaarinkomen.

Categorie 1 (standaardcategorie):

 • Je voert werken uit aan de woning maar wenst geen inkomensgegevens te verstrekken.
 • Je voert werken uit aan een niet-residentieel pand (kantoor, handelszaak, …).

Categorie 2:

 • Het jaarinkomen (gezamenlijk belastbaar inkomen) ligt tussen 41.300 euro en 82.400 euro*.

Categorie 3:

 • Het jaarinkomen is lager dan 41.300 euro*.
 • Leefloon van het OCMW.
 • Begunstigde van verhoogde tegemoetkoming (VT).
 • Statuut van beschermde afnemer van BHG.
 • Huurovereenkomst met Sociaal Verhuurkantoor (SVK) als huurder of verhuurder.
 • Je verhuurt het pand en:
  • voert werken uit aan een wooneenheid die voor 100% wordt verhuurd.
  • deze werken komen overeen met minstens 1 van de 3 eerste aanbevelingen van EPB-certificaat.
  • er is sprake van een geregistreerde huurovereenkomst van minstens 3 jaar vanaf voltooiing van de werkzaamheden of vanaf indiening van premieaanvraag.

* Dit bedrag kan verhoogd worden met:

 • 5.000 euro als alle leden van het gezin jonger zijn dan 35 jaar.
 • 5.000 euro per persoon ten laste.
 • 15.000 euro als het gezin bestaat uit minstens 2 meerderjarigen of een alleenstaande met minstens 1 persoon ten laste.

De som van al deze verhogingen is beperkt tot 15.000 euro.

Bereken hieronder een simulatie van jouw premie:

Simulatie berekenen

Om een complete premieaanvraag in te dienen dien je één algemeen attest van de aannemer – algemene informatie in te vullen én per premieaanvraag een attest van de aannemer – technisch luik in te vullen. Als je dus 3 premieaanvragen wil indienen moet je eenmalig het attest met algemene informatie indienen en driemaal het attest technisch luik. Het attest – algemene informatie is voor elk product dezelfde.

Voor installaties van minder dan 50 kWth moeten de werkzaamheden worden uitgevoerd door een RESCert-gecertificeerde installateur voor warmtepompen. Als jouw installateur niet RESCert-gecertificeerd is, kan je de installatie door een RESCert-installateur laten controleren.

De nodige documenten vind je hieronder terug per productgroep.

Wallonië - Walloreno

In het Waals gewest zijn de Walloreno premies van toepassing.

In tegenstelling tot de andere gewesten hoeft de installateur niet over een RESCert erkenning te beschikken om de premie te bekomen. Daarnaast zijn er ook geen bijkomende attesten nodig.

De enige premievoorwaarde is dat de installateur ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Klik hieronder om meer te weten te komen over premies in het Waals gewest:

Precieze voorwaarden

De grootte van de premie is afhankelijk van het jaarinkomen. Het Waals gewest onderscheidt 5 categorieën:

 • R5: Jaarinkomen is hoger dan 104.400 euro. Dit is de basispremie.
 • R4: Jaarinkomen ligt tussen 46.200,01 euro en 104.400 euro. De premie is verdubbeld ten opzichte van de basispremie.
 • R3: Jaarinkomen ligt tussen 34.900,01 euro en 46.200 euro. De premie is verdrievoudigd ten opzichte van de basispremie.
 • R2: Jaarinkomen ligt tussen 24.600,01 euro en 34.900 euro. De premie is verviervoudigd ten opzichte van de basispremie.
 • R1: Jaarinkomen is lager of gelijk aan 24.600 euro. De premie is verzesvoudigd ten opzichte van de basispremie.

Wens je meer informatie over de energieprestatie van je woning? Vervolledig de Quickscan en krijg meer informatie over mogelijke renovatiewerken om je comfort te verhogen en je verbruik te verlagen.