Zoeken
Plan een interventie Registreer je product
Vind je installateur

Aardgas

Aardgas is een van de belangrijkste brandstoffen in de warmte- en energiemarkt. Aangezien de gasvoorraden relatief groot zijn, zal het belang van deze brandstof de komende decennia waarschijnlijk niet afnemen. Naast aardgas kunnen ook LPG en biogas worden gebruikt als brandstof voor gasgestookte ketels.

Vanwege de aanzienlijk lagere investeringskosten is aardgas zeer rendabel in vergelijking met andere fossiele energiebronnen. Bovendien komen er geen opslagkosten bij kijken. De technologie die gebruikmaakt van gas is ook zeer efficiënt, waardoor de energie optimaal wordt benut, met name bij moderne condensatieketels.


Bij de verbranding van gas ontstaat geen roet of as, waardoor de uitstoot lager is dan bij bijvoorbeeld stookolie. Gas wordt beschouwd als de milieuvriendelijkste fossiele brandstof.


De voordelen van gas:

  • Lage investeringskosten
  • Hoog rendement
  • Weinig ruimte vereist
  • De beste CO₂-balans van alle fossiele brandstoffen
  • Goed te combineren met technologieën die gebruikmaken van duurzame energie


Vereisten:

  • Een gasaansluiting
  • Een afvoersysteem voor de rookgassen
  • Een gasgestookte wand- of vloerketel

Aardgas geeft een schone verbranding en een hoog rendement. In combinatie met een condensatieketel krijg je een nog hoger rendement

De moderne condensatieketels van Vaillant voldoen aan strenge veiligheidsnormen om de juiste werking ervan te garanderen. Het is echter belangrijk dat je jouw systeem regelmatig door een installateur laat onderhouden om de veiligheid en werking op lange termijn te garanderen. Sommige van onze producten geven zelf aan wanneer het tijd is voor een onderhoud of informeren je over mogelijke gebreken.

Wat is aardgas?

Aardgas bestaat hoofdzakelijk uit methaan, dat zich in enorme bellen 1000 tot 3500 meter onder de grond bevindt. Het gas wordt via netwerken van leidingen vaak duizenden kilometers vanaf de winningslocatie naar klanten gepompt. Het kan ook als vloeibaar gas per tanker worden vervoerd.


Aardgasreserves waaruit op de traditionele manier gas wordt gewonnen, gaan volgens de huidige voorspellingen nog ongeveer 63 jaar mee. Daar kan nog eens 70 jaar bijkomen door de exploitatie van onaangeboorde gasbronnen.

Vloeibaar gas

Vloeibaar gas is een bijproduct van de stookolieproductie en is ook wel bekend onder de afkorting LPG (Liquefied Petroleum Gas). LPG bestaat hoofdzakelijk uit butaan en propaan. Het wordt onder hoge druk vloeibaar gemaakt, waardoor het volume aanzienlijk afneemt en het eenvoudiger kan worden getransporteerd. Het transport gebeurt per schip en tankwagen.


Het voordeel van LPG ten opzichte van aardgas is dat het ook gebruikt kan worden in huizen die niet zijn aangesloten op het aardgasnet. LPG wordt opgeslagen in speciale drukbestendige tanks, die in huis of in de tuin worden geplaatst.

Biogas

Biogas wordt verkregen door de verwerking van biomassa, zoals oogstoverschotten of organisch afval. Er worden in toenemende mate gewassen verbouwd die speciaal bedoeld zijn voor energiewinning. De biogasopbrengst van maïs en suikerbiet is bijvoorbeeld bijzonder hoog. In tegenstelling tot aardgas is biogas geen fossiele brandstof omdat het onbeperkt kan worden geproduceerd. Biogas kan via het aardgasnet worden geleverd. De zuiverheid en kwaliteit van het gas vragen echter speciale aandacht.