Zoeken
Plan een interventie Registreer je product
Vind je installateur

Stookolie

Stookolie speelt in onze samenleving nog steeds een belangrijke rol. Het dient niet alleen voor de aandrijving van motoren van auto’s, maar is in sommige gevallen ook een goede brandstof voor verwarming.

In vergelijking met andere fossiele brandstoffen heeft stookolie een hoge verbrandingswaarde. Daardoor is het de meest gebruikte energiebron. Het vereist echter speciale opslaginstallaties die garant staan voor de brandveiligheid en de bescherming van het grondwater. Je moet ook genoeg plaats hebben om grote hoeveelheden brandstof op te slaan.


Stookolie is een fossiele brandstof die na miljoenen jaren ontstaan is uit de ontbinding van planten en dieren. De voorraden zijn bijgevolg beperkt.


Meer weten over condensatieketels op stookolie van Vaillant


De voordelen van stookolie

  • Hoog rendement
  • Hoge verbrandingswaarde
  • Autonomie door het bezit van een eigen opslagtank
  • Mogelijkheid tot besparen door stookolie in te slaan als ze goedkoop is
  • Te combineren met een systeem op hernieuwbare energie


Vereisten voor jouw woning

  • Boven- of ondergrondse opslagtank
  • Voldoende plaats voor het installeren van een grote tank
  • Veiligheidsmaatregelen die het grondwater beschermen

Stookolie

Stookolie wordt gemaakt van de minder ontvlambare componenten van ruwe aardolie. In vloeibare toestand zal ze dus geen vuur vatten. Ze brandt alleen als ze verdampt. De olie wordt via buisjes in de verwarmingsketel gespoten en bij contact met lucht omgezet in een ontvlambare nevel.

Biobrandstoffen

Het is mogelijk om tot 20% biobrandstof te mengen met stookolie. Biobrandstof wordt gewonnen uit hernieuwbare energiebronnen zoals zonnebloemen of koolzaad. Bij de productie kunnen alleen het zetmeel, de suiker of de olie, en niet de hele plant, gebruikt worden.

Mazoutcheque

Indien je op mazout verwarmt, dan heb je wellicht recht op een eenmalige verwarmingstoelage als tussenkomst voor je stookoliefactuur. Maar wanneer heb je nu recht op deze tussenkomt? Iedereen die gedomicilieerd is in een ééngezinswoning of een appartement waar er tussen 15 november 2021 en 31 maart 2023 mazout in bulk werd geleverd komt in aanmerking. Let op: je kan de tegemoetkoming slechts éénmalig aanvragen, ook als je meerdere stookoliebestellingen geplaatst hebt.

Meer informatie over de mazoutcheque