Zoeken
Plan een interventie Registreer je product
Vind je installateur

EEBUS

Uiterst efficiënt energiebeheer voor fotovoltaïsche zonnepanelen met Vaillant warmtepompen.

De componenten van uw systeem van fotovoltaïsche panelen en een warmtepomp kunnen via de EEBUS-interface communiceren. Dat leidt tot een hoog eigen verbruik, naast geringe energiekosten en emissies.

Slimme toestellen dragen bij tot de energietransitie. Elektriciteit en warmte uit hernieuwbare energiebronnen, energieopslag, E-mobiliteit en het gebruik ervan in een netwerk kunnen de emissies flink doen dalen. De communicatie-interface EEBUS verbindt slimme apparaten met een gemeenschappelijke taal voor energie – over de grenzen van fabrikanten en technologieën heen.

Waaruit bestaat het systeem?

ProductsegmentProduct
WarmtepompenaroTHERM plus, aroTHERM split, flexoTHERM exclusive en flexoCOMPACT exclusive
BoilersWarmwaterboilers: uniTOWER en uniSTOR RW
Buffervat: allSTOR VPS
RegelingRegelaar multiMATIC 700 (f), Internetmodule VR 920 of sensoNET VR 921, multiMATIC App
Regelaar sensoCOMFORT (f), Internetmodule VR 920 of sensoNET VR 921, sensoAPP
EnergiebeheerSunny Home Manager 2.0;
SMA energiemeter indien er geen SMA- omvormer voorhanden is

Systeemvoorbeeld 1

Systeemvoorbeeld 2

Hoe werkt intelligent energiebeheer?

Aan de hand van actuele weersinformatie weet de Sunny Home Manager van SMA hoe sterk de zon de volgende uren gaat schijnen. Is er voldoende beschikbare energie, dan werkt de warmtepomp op zelf opgewekte zonnestroom. Via de sensoAPP of multiMATIC app kan u dan kiezen uit verschillende strategieën voor verwarming en warm water. De warmtepomp kan dan bijvoorbeeld de boiler buiten de vastgelegde tijdvensters gaan opwarmen. Zo wordt de zelf opgewekte stroom optimaal benut en hoeft de boiler op een later tijdstip, mogelijk zonder zelf opgewekte stroom en binnen de vastgelegde tijdvensters, niet opgewarmd te worden. Het energiebeheersysteem leert ook op welke momenten het stroomverbruik in uw huishouden een piek bereikt. Het kan het eigen verbruik van de zelf opgewekte energie verhogen, door bijvoorbeeld de wasmachine of de vaatwasser buiten de piekmomenten te starten. De elektriciteitskosten zullen op die manier flink dalen.

Welke strategieën biedt de ‘EnergyOptimizer’-functie u bij de warmwaterproductie en de verwarming?

Om uw eigen stroomverbruik te verhogen en uw emissies te verlagen, kiest u in de ‘EnergyOptimizer’ van de sensoAPP of multiMATIC app gewoon de gewenste strategie voor de benutting van de beschikbare PV-stroom:

Hoe controleert u de rendabiliteit van uw systeem?

De functie ‘EnergyMonitoring’ zorgt voor transparantie in het opwekken van uw zonnestroom. U kan in uw sensoAPP of multiMATIC App de volgende parameters opvragen:

  • Actuele stroomproductie [W]
  • Opbrengst per dag, week, maand, jaar [kWh]
  • Actuele netvoeding [W]
  • Teruglevering aan het net per dag, week, maand, jaar [kWh]
  • Actueel eigenverbruik [W]
  • Eigen verbruik per dag, week, maand, jaar [kWh]
  • Eigenverbruik [%]
  • Actueel eigenverbruik [%]
  • Piekvermogen [kWp]
  • Terugleveringsgrens [%]

Download onze brochure over zelfverbruik

Warmtepompen: sleuteltechnologie voor de energietransitie. Lees meer over het verhogen van je eigenverbruik, Smart Grid Ready en beheersystemen.