Zoeken
Plan een interventie Registreer je product
Vind je installateur

De omschakeling van arm naar rijk gas

Vanaf 2024 vallen de Belgische gasgebruikers volledig terug op rijk gas met een hogere energiewaarde. De helft van de gasverbruikers in ons land moet dus overschakelen naar een ander type gas. Bent u er één van? Lees hier alles wat u moet weten over de gasomschakeling, zodat u goed voorbereid bent op de toekomst.

Het verschil tussen arm en rijk gas

Het verschil tussen arm en rijk gas is de samenstelling. De energiewaarde van arm gas is ongeveer 15% lager dan de energiewaarde van rijk gas. Met andere woorden: er is 15% meer gas nodig om te verwarmen met arm gas.

Arm gas wordt ook wel eens laagcalorisch of L-gas genoemd. Rijk gas of H-gas is hoogcalorisch.

Arm gas wordt rijk gas: wat mag u verwachten van de omschakeling?

Meer dan 3 miljoen gezinnen en bedrijven in ons land gebruiken aardgas via het centrale distributienet om hun woning of sanitair water te verwarmen, en/of om te koken.

De gasconversie gaat enkel over natuurlijk gas (aardgas) en dus niet over gas in flessen (butaan of propaan) of gas voor voertuigen (CNG of LPG).

Momenteel importeert België twee soorten gas: ‘arm’ gas uit Nederland en ‘rijk’ gas uit Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Qatar en Rusland.

Door uitputting van de gasreserves heeft de Nederlandse regering beslist om de export naar andere landen te verminderen en tegen eind 2024 zelfs volledig stop te zetten. De 1,6 miljoen particulieren en bedrijven die momenteel arm gas gebruiken moeten daardoor geleidelijk overschakelen naar ‘rijk’ gas.

 

De omschakeling van arm naar rijk gas

Moet u overschakelen?

U kunt nagaan of uw gemeente overschakelt van arm naar rijk gas door uw postcode in te voeren op de site gasverandert.be. U hebt er ook toegang tot het huidige conversieschema van de netbeheerders en het tijdstip dat voor u is ingepland. Let wel, het gaat hier om een voorlopige planning. Wijzigingen zijn nog altijd mogelijk.

Wat houdt overschakelen precies in?

Vóór de effectieve overgang naar rijk gas moet elke klant die aangesloten is op aardgas (geen cilindergas of voertuiggas) al zijn gastoestellen door een bevoegd technicus laten controleren en eventueel laten afstellen of aanpassen, zodat ze na de overschakeling correct en veilig blijven werken.

Uw distributienetbeheerder of uw gasleverancier informeert u op voorhand over het exacte tijdstip waarop de omschakeling voor u wordt doorgevoerd. Maak op tijd een afspraak met een gekwalificeerd technicus. Op die manier kunt u het nazicht van uw toestellen combineren met de volgende verplichte periodieke controle van uw ketel, en zo uw kosten verminderen.

Wanneer moet u omschakelen?

De omschakeling begon in 2018 en moet voltooid zijn tegen 2024. Jaarlijks worden een aantal gemeentes omgeschakeld in de maand juni. In 2024 staan er ook conversies gepland in september. Op de website van uw netbeheerder vindt u een indicatief tijdschema. Zij verwittigt u tijdig wanneer de omschakeling in uw gemeente of straat zal plaatsvinden.

Zijn alle toestellen compatibel met rijk gas?

De meeste toestellen zijn compatibel met rijk gas. Sommige toestellen zult u echter moeten vervangen. Meestal gaat het om toestellen die dateren van vóór 1978 of die niet voldoen aan de in België geldende wettelijke normen (apparatuur aangekocht in het buitenland). Daarom moet u al uw toestellen zeker laten controleren.

De kosten voor nazicht en eventuele vervanging zijn voor rekening van de eigenaar van de toestellen.

Interessant om te weten is dat u bij het vervangen van uw verwamingstoestel in aanmerking komt voor een premie.

 

Heeft de conversie een impact op uw gasrekening?

De overgang naar rijk gas verandert uw gasrekening niet. U betaalt voor dezelfde hoeveelheid gas nog altijd hetzelfde bedrag als voordien, maar de berekening op uw factuur ziet er anders uit.

Zijn er nog zaken die veranderen?

In sommige gevallen moet een technicus van de distributienetbeheerder de drukregelaar aan uw gasmeter of in de cabine van uw buurt aanpassen. Deze aanpassing is volledig gratis. In Brussel en in een groot deel van de Antwerpse agglomeratie is de aanpassing niet nodig, want daar zijn er geen drukregelaars.

Meer informatie of vragen?

Op www.gasverandert.be vindt u mogelijk al een antwoord op uw vraag bij de ‘veelgestelde vragen’.

U kan ook contact opnemen met het contactcenter van de FOD Economie via 0800 120 33 (gratis voor oproepen in België) of via info.eco@economie.fgov.be.

 

Vraag nu uw omschakeling aan!

Informatie over uw toestel

vb: ecoTEC plus VC 206
Een geldig serienummer bevat 28 karakters. Elk serienummer begint met “21” en eindigt met de letter “N” in hoofdletters en een cijfer. De overige karakters zijn ofwel cijfers ofwel het teken “<”. Vb: 21115200100025130001005654N5 of 211337311400<<<<2700006550N8
Het formulier kon niet verzonden worden omdat bepaalde verplichte velden ontbreken.